Gassen in zeecontainer meten

In zeecontainers kan het voorkomen dat er zich gevaarlijke gassen in de container bevinden. Dit gebeurt bijvoorbeeld als men in het land van herkomst de lading behandeld met bestrijdingsmiddelen, om te voorkomen dat deze wordt aangetast door ongedierte. Met de Airsense gasdetectie apparatuur kunnen deze gassen worden geconstateerd voordat men de container betreedt.

GDA-2 voor detectie van gevaarlijke gassen

  • Met dit apparaat kunt u een zeer breed scala van gevaarlijke gassen detecteren
  • GDA-2 maakt simultaan gebruik van diverse sensoren die elk gevoelig zijn voor bepaalde klassen van gasvormige substanties
  • Meetpatronen zijn opgeslagen in het geheugen van de GDA-2 voor mogelijke identificatie