De gasmeting

Zeecontainers komen met alle soorten ladingen naar en door Nederland. De gasmeting is dan onvermijdelijk. Vooral vanuit het verre oosten komen de containers het land binnen die begast zijn tegen ongedierte. Helaas is dit niet alleen dodelijk voor het ongedierte, maar kunnen mensen ook in groot gevaar gebracht worden. Vooral de medewerkers in bedrijven die deze containers moeten lossen, lopen een groot gezondheidsrisico.
Het is daarom van belang om iedere container te controleren op gas.

Niet alleen gifgas is een probleem maar ook kunnen er, afhankelijk van de soort lading, gassen vrijkomen door bijvoorbeeld uitdampen van verflakken, verpakkingsmaterialen en stuwhout tijdens het transport. Ook kan er een oxidatieproces plaatsvinden tijdens transport waardoor er een te laag zuurstofgehalte ontstaat in de container. Daarom is een gasmeting noodzakelijk.

Om deze gassen snel en nauwkeurig te kunnen meten zijn er diverse gasdetectie apparaten. De GDA-2 Fumigation is een ideaal apparaat voor het meten van containergassen.